Logistika zajišťuje správný tok zboží

Logistika zajišťuje správný tok zboží

Logistika v praxi zahrnuje vzájemně propojené činnosti, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo zboží včas a v požadovaném množství i kvalitě dopraveno na místo svého určení za předpokladu optimálních nákladů. Neoddělitelnou součástí je rovněž zajištění informačních toků, které probíhají dostupnými formami, tedy písemně, telefonicky, anebo elektronicky.

Očima teorie lze na logistiku nahlížet také jako na nauku zabývající se toky zboží a zásob v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Stručně řečeno jde o to, aby se zboží dostalo od dodavatele k odběrateli za stanovených podmínek.

Logistika má militantní původ

Pojem logistika se na první pohled tváří, jako by byl odvozen od slova logika. Vždyť se přeci jedná o soubor činností, které na sebe logicky navazují. Logistika však pochází z úplně jiného slova, a to z francouzského výrazu logis, který se používal k označení dočasného ubytování a zásobování vojska. Vznik slova byl pochopitelně podmíněn dobovým kontextem.

Přečtěte si zajímavý článek:  Bezpečné a spolehlivé komíny s firmou Topenář Jihlava

V dřívějším se často vedly války, a proto bylo třeba najít slovo, které by shrnulo právě tyto klíčové činnosti, které byly jednou z podmínek jejich úspěšného výsledku.

Night Truck Road Big Truck - amrothman / Pixabay
Logistika zajišťuje správný tok zboží

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.